ALV 2024 - 15 februari 2024

Graag nodigen wij alle leden uit om naar de Algemene Ledenvergadering (ALV) te komen op donderdagavond 15 februari 2024. Dit is het podium waarop jij het bestuur vragen kan stellen, aandacht kunt vragen voor punten die jij belangrijk vindt en waarbij je onderwerpen op de agenda kunt plaatsen.

Meld je hier aan voor de ALV >>

De huidige agenda is als volgt:

 • 19.30 - 20.00 : Ontvangst
 • 20.00 - 20.05 : Opening en welkom door de voorzitter
 • 20.05 - 20.06 : Minuut stilte voor overleden (oud)leden en familieleden van leden
 • 20.06 - 20.15 : Ingekomen stukken en mededelingen
 • 20.15 - 20.20 : Voorstel tot herbenoeming Marina Spelbrink als secretaris voor 1 jaar
 • 20.20 - 20.30 : Status padel en huidige regeling voor spitstijden
 • 20.30 - 20.40 : Update status renovatie tennispark
 • 20.40 - 20.50 : Jaarverslagen commissies: vragen en opmerkingen
                          Voorstel vanuit barcommissie: bardiensten voor leden ouder dan 65 jaar
 • 20.50 - 21.00 : Pauze
 • 21.00 - 21.15 : Veranderingen rondom de tennisschool
 • 21.15 - 21.45 : Financiele jaarverslag, begroting 2024 en contributievoorstel
 • 21.45 - 22.00 : Rondvraag en afsluiting

Ben jij lid en wil je graag een agendapunt toevoegen of een stuk insturen? Mail dan naar [email protected]

Wil jij je graag aanmelden als kandidaat voor de positie van secretaris? Stuur dan een email naar [email protected]

De stukken voor de ALV van 2024 vind je rechts of onderaan op deze pagina, maar dan moet je wel ingelogd zijn.

Wil jij de stukken van de vorige ALV's terugkijken? Dan vind je deze op de volgende pagina's terug.

Je ziet de stukken alleen als je ingelogd bent als lid op de website. Lukt het je niet om in te loggen, dan kun je een nieuw wachtwoord aanvragen. Blijf je problemen houden? Neem dan contact op met de [email protected] 

Graag tot ziens op de ALV van 2024!

Namens het Algemeen Bestuur,

Ed van den Broek, voorzitter
Roland van Meggelen, vice-voorzitter
Roy van den Berg, penningmeester
Marina Spelbrink, secretaris
Laura van den Broek, voorzitter jeugdcommissie
Michelle Dicke, scheidend duo-voorzitter barcommissie
Sander Koutstaal, voorzitter padelcommissie
Ron Westerduin, voorzitter parkcommissie
Sander Westerduin, communicatie