Clubreglementen

Huis- en gedragsregels

 • LTV Bleiswijk is een rookvrije vereniging. Er mag niet op de terrassen of naast de banen gerookt worden. De enige plek waar gerookt mag worden, als men echt niet zonder kan, is achter het clubhuis. Hier mag niet worden gedronken en lange tijd doorgebracht worden. Het is nadrukkelijk bedoeld als uiterste nood en te voorkomen dat mensen net buiten het park gaan staan en daar een rookwalm creëren waar kinderen doorheen moeten lopen.
 • Alcoholhoudende drank mag slechts geserveerd worden aan personen van 18 jaar en ouder.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het daarvoor bestemde deel van het clubhuis of op het terras.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan trainers en begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie, alsmede aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen, kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Het verdient de voorkeur dat personeel van de vereniging en de barvrijwilligers gedurende de bardienst geen alcohol drinken.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in het clubhuis niet toegestaan.
 • Vanuit het oogpunt van het na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door deze goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 • Personen, die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, kunnen door een dienstdoend lid van de barcommissie of barvrijwilliger uit het clubhuis worden verwijderd.
 • Iedereen dient zich aan de op dat moment geldende Corona maatregelen te houden. Een ieder die dat niet doet, kan door een barcommissie-lid, een barvrijwilliger of een Corona verantwoordelijke worden aangesproken en eventueel uit het clubhuis en/of van het park worden verwijderd.

Op www.nocnsf.nl/iva is een vragenlijst actueel voor het verkrijgen van het noodzakelijke certificaat, benodigd bij het schenken van alcohol houdende drank.

Sociale controle

Wij willen graag het park in een goede staat houden! Daarnaast is gepast gedrag altijd op zijn plaats! 
 
Constateert u dat mensen: 

 •  Geen geldig pasje hebben of niet afhangen.
 •  Geen tennisschoenen / tenniskleding dragen.
 •  Fietsen bij het terras of de banen achterlaten.
 •  In de hekken klimmen.
 •  Kopjes en / of glazen niet opruimen.
 •  De baan niet vegen na de partij.
 •  Alcohol drinken buiten het terras en clubhuis.
 •  Op het park roken (ergens anders dan de rookplek achter het clubhuis).
 •  Onbehoorlijk taalgebruik uiten

Kortom zich niet correct gedragen. Wilt u dan niet de ogen te sluiten, maar deze mensen hier op wijzen.

Het bestuur