Algemene Ledenvergadering 2022

Op donderdagavond 7 april 2022 zal de ALV van 2022 in het clubhuis worden gehouden.

Wil jij je aanmelden voor de ALV? Dan hebben wij een idee van het aantal mensen dat we kunnen verwachten.  Aanmeldformulier>>

De agenda:

19.30-20.00 : Ontvangst
20.00-20.10 : Aftrap met o.a. het welkom
                      1 minuut Stilte
                      Vaststellen agenda
                      Herbenoeming Roy van den Berg
                      Notulen ALV 2021
                      Mededelingen & ingekomen stukken
20.10-20.15 : Jaarverslagen
20.15-20.45 : Financieel verslag
                      Meerjarenplan
                      Kascontrole
20.45-21.00 : Pauze
21.00-21.45 : Renovatie park
                      Update
                      Bespreken notitie
21.45-22.00 : Rondvraag

Ondersteunende documenten

De  jaarverslagen en het financiele verslag zijn op zondag 20 maart toegevoegd. Deze zijn als PDF zichtbaar onderaan de tekst, nadat je (rechtsboven -> mijn club) bent ingelogd op de website.

Ook is de notitie "Renovatie park - ALV 2022" toegevoegd. Aan de hand van deze notitie bespreekt het bestuur graag de huidige stand van zaken rondom de aanleg van nieuwe tennisbanen en de komst van Padelbanen. Door prijsstijgingen, bezwaarschriften en andere inschattingen voor het onderhoud van padelbanen wil het bestuur toestemming aan de ALV vragen voor een ophoging van het in de ALV van september geakkoordeerde bedrag.

Roy van den Berg stelt zich beschikbaar voor de herbenoeming tot penningmeester. Eventuele tegenkandidaten worden verzocht zich te melden bij het secretariaat.

Informatie ALV 2021 >>