Algemene Ledenvergadering 2022

Op donderdagavond 7 april 2022 is de ALV van 2022 in het clubhuis gehouden.

Van deze ALV zijn de notulen en presentielijst toegevoegd aan deze pagina als PDF. Deze zijn als PDF zichtbaar onderaan de tekst, nadat je (rechtsboven -> mijn club) bent ingelogd op de website.

Ondersteunende documenten

De  jaarverslagen en het financiele verslag zijn op zondag 20 maart toegevoegd. Deze zijn als PDF zichtbaar onderaan de tekst, nadat je (rechtsboven -> mijn club) bent ingelogd op de website.

Ook is de notitie "Renovatie park - ALV 2022" toegevoegd. Aan de hand van deze notitie bespreekt het bestuur graag de huidige stand van zaken rondom de aanleg van nieuwe tennisbanen en de komst van Padelbanen. Door prijsstijgingen, bezwaarschriften en andere inschattingen voor het onderhoud van padelbanen wil het bestuur toestemming aan de ALV vragen voor een ophoging van het in de ALV van september geakkoordeerde bedrag.

Roy van den Berg stelt zich beschikbaar voor de herbenoeming tot penningmeester. Eventuele tegenkandidaten worden verzocht zich te melden bij het secretariaat.

Informatie ALV 2021 >>