Bardienst & Afkoopregeling in 2021

Op de LTV Bleiswijk website onder ‘baractiviteiten’ treft u het barrooster aan, hierin staan de meeste seniorenleden ingedeeld om in 2021 een of twee keer een bardienst te draaien. Zij die op dit moment niet zijn ingeroosterd (als nieuw lid bijvoorbeeld), kunnen tijdens het seizoen rekenen op een telefoontje van de barcommissie om alsnog ingedeeld te worden. Tevens verwijzen wij u naar de website voor de meest actuele versie van het barrooster, eventuele wijzigingen worden hier gedurende het seizoen in verwerkt.

Noteert u de data waarop u staat ingedeeld direct in uw agenda!

Wij willen u erop wijzen dat u ten allen tijden zelf verantwoordelijk bent voor het vervullen van uw bar- of keukendienst. U dient dus zelf uit te zoeken wanneer u ingeroosterd staat, de Barcommissie probeert iedereen op tijd eraan te herinneren. Helaas komt de email wel eens in een spambox terecht. Indien u verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging zorg te dragen, hetzij door te ruilen met een ander lid of de dienst af te kopen bij één van onderstaande leden.

Wijziging

Wij verzoeken u deze wijziging (ruilen of afkoop) door te geven aan de barcommissie door een e-mail te sturen naar [email protected]

Afkoopregeling 

Wellicht ten overvloede, maar er staat een boete van € 70,00 op het niet vervullen van uw dienst. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat uitsluitend leden van de vereniging dienst en kunnen en mogen draaien.

Onderstaande leden kunt u vragen om de bardienst van u over te nemen tegen betaling van € 30,00.

Wij raden u aan zo spoedig mogelijk onderstaande mensen te benaderen om eventuele teleurstellingen te voorkomen. U dient er zelf voor te zorgen dat de € 30,00 bij de betreffende persoon terecht komt, dus het bedrag niet overmaken naar de vereniging.

Indien de bardienst vanwege omstandigheden (bijvoorbeeld regen) niet gedraaid hoeft te worden door de afkoper, dient u toch het geld over te maken, aangezien deze persoon zijn agenda heeft vrijgehouden.

Leden voor de afkoopregeling zijn:

  1. Laura van den Broek - 06-40007711
  2. Eva Slings - 06-37324222
  3. Yara van der Zwan - 06-12780871
  4. Niels van den Broek - 06-10030330
  5. Pepijn de Hoog - 06-39824385

Wij vermelden nogmaals dat bij niet verschijnen van de dienst, diegene die ingeroosterd staat een boete van € 70,00 in rekening krijgt gebracht.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en verwachten dat het komende seizoen de bardiensten goed zullen verlopen.

Marina Spelbrink & Joyce Putman – namens de werkgroep Barrooster van de Barcommissie

[email protected]