Barcommissie

De Barcommissie 2021 stelt zich voor:

Het blijft een vreemde periode om in de barcommissie te zitten. Nu het clubhuis vanaf 5 juni weer iets langer open mag, gaan we de bardiensten weer opstarten. Onder het barrooster vind je de huidige diensten die beschikbaar zijn voor leden om op in te tekenen. Door de steeds wisselende wet- en regelgeving qua openingstijden plannen we nu nog niet te ver vooruit. 

Heb je ook zin en tijd om de Barcommissie te ondersteunen of wil je weten wat de commissie doet? Laat het dan weten aan één van onderstaande leden. Met jouw medewerking hopen we weer op een mooi en gezellig tennis- en barseizoen!

De taakverdeling binnen de Barcommissie is als volgt:

  • Duo voorzitters: Marina Spelbrink en Michelle Dicke
  • Secretaris: Michelle Dicke
  • Penningmeester: Ronnie Zeelenberg
  • HACCP: Miranda Gabriel

Werkgroep evenementen: Tessa de Groot, Kirsten de Groot en Ronnie Zeelenberg
Werkgroep Indeling Rooster en barbezetting: Miranda Gabriel en Joyce Putman 

Inkoop en onderhoud: Guido Brouwer

Kassa en toegangscontrole: Tessa de Groot en Richard Dekker                                                

In het kort nog even de belangrijkste taken van de Barcommissie:

  • De Barcommissie is belast met het beheer en exploitatie van de bar, de planning, coördinatie en organisatie van bardiensten;
  • De Barcommissie ziet toe op de uitvoering van de bepalingen op het gebied van sociale hygiëne zoals vastgelegd in het bestuursreglement “Alcoholverstrekking”;
  • Daarnaast coördineert en regelt de Barcommissie de inkoop, in samenspraak met onze kantinebeheersters en het mede organiseren van evenementen en toernooien;
  • Er op toezien dat leden die bardienst draaien in het bezit zijn van het IVA certificaat;
  • De Barcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

De Barcommissie wenst u een gezellig en sportief 2021!

Marina Spelbrink & Michelle Dicke – namens de Barcommissie 

[email protected]