Barcommissie

De Barcommissie 2024 stelt zich voor:

Onder het barrooster vind je de huidige diensten die beschikbaar zijn voor leden om op in te tekenen. Sinds het Corona-tijdperk plannen wij steeds een half jaar vooruit. 

Heb je ook zin en tijd om de Barcommissie te ondersteunen of wil je weten wat de commissie doet? Laat het dan weten aan één van onderstaande leden. Met jouw medewerking hopen we weer op een mooi en gezellig tennis- en barseizoen!

De taakverdeling binnen de Barcommissie is als volgt:

  • Wisselend voorzitterschap
  • Secretaris: Marina Spelbrink
  • Penningmeester: Ronnie Zeelenberg
  • HACCP: Miranda Gabriel

Werkgroep evenementen: Tessa de Groot, Kirsten de Groot, Lieke van Essen en Ronnie Zeelenberg
Werkgroep Indeling Rooster en barbezetting: Marina Spelbrink en Joyce Putman 

Inkoop en onderhoud: Ron Zeelenberg

Kassa en toegangscontrole: Joyce Putman, Edwin Putman en Richard Dekker                                                

In het kort nog even de belangrijkste taken van de Barcommissie:

  • De Barcommissie is belast met het beheer en exploitatie van de bar, de planning, coördinatie en organisatie van bardiensten;
  • De Barcommissie ziet toe op de uitvoering van de bepalingen op het gebied van sociale hygiëne zoals vastgelegd in het bestuursreglement “Alcoholverstrekking”;
  • Daarnaast coördineert en regelt de Barcommissie de inkoop, in samenspraak met onze kantinebeheersters en het mede organiseren van evenementen en toernooien;
  • Er op toezien dat leden die bardienst draaien in het bezit zijn van het IVA certificaat;
  • De Barcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

De Barcommissie wenst u een gezellig en sportief 2024!

[email protected]