ALV 2023

Op dinsdagavond 21 februari vond de ALV 2023 plaats in het clubhuis. De hoogtepunten zijn:

  • Ed van den Broek is benoemd tot nieuwe voorzitter.
  • Roland van Meggelen is benoemd tot nieuwe vice-voorzitter.
  • Zeven leden zijn benoemd tot leden van verdienste.
  • De padelcommissie is geintroduceerd.
  • De kascommissie en de vergadering hebben decharge aan het bestuur verleend voor de financien.
  • De vergadering stemt in met het nieuwe contributievoorstel.

 

Onderaan deze pagina vind je de ondersteunende voorbereidende stukken over het jaar 2022 (deze zie je alleen als je bent ingelogd). Daaraan zijn de notulen van de ALV van 21 februari 2023 en een PDF van de presentatie toegevoegd. 

Je vindt de ondersteunende stukken van de ALV 2022 (dus uit 2021) met ondersteunende stukken over 2021 hier (achter de ledeninlog).