Algemene Ledenvergadering 2021

Graag nodigt het bestuur je uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2021. Deze vindt plaats op dinsdagavond 13 juli 2021 van 19.30-22.00 in het clubhuis en/of buiten op het terras.

In verband met Corona maatregelen is het belangrijk om van te voren te weten wie er aanwezig zullen zijn. Dan kunnen de stoelen op voldoende afstand worden neergezet en een indeling worden gemaakt.

Aanmelden / afmelden

Meld je aan voor de ALV via het aanmeldformulier>>
Hiervoor is het noodzakelijk om in te loggen op de website, omdat dit formulier alleen voor leden beschikbaar is.

Jaarverslagen, notulen en financiele documenten

De verschillende jaarverslagen, notulen en financiele documenten zijn beschikbaar voor leden en staan ook achter een inlog. Je vindt deze hier>>

Agenda ALV 2021

De agenda voor de ALV 2021 is als volgt:

 • 19.30-20.00 Ontvangst
 • 20.00-20.10 Opening
                      - (her)benoeming secretaris
                      - 1 minuut stilte
                      - vaststellen agenda
                      - notulen ALV 2020
                      - mededelingen en ingekomen stukken
 • 20.10-20.15 Jaarverslagen
 • 20.15-20.45 Financien
 • 20.45-20.55 Pauze
 • 20.55-21.45 Nieuwe banen en padel
 • 21.45-22.00 Rondvraag en sluiting

(Her)benoeming secretaris

De termijn van drie jaar loopt af voor Marina Spelbrink als secretaris. Marina stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. Eventuele kandidaten worden aangemoedigd zich te melden bij [email protected] 

Nieuwe banen en padel

Het bestuur legt de aanwezige leden twee opties voor om in de komende winter de huidige banen te vervangen. In de ene optie wordt daarin ruimte voor padel opgenomen. De andere optie betreft een vervanging van alle huidige tennisbanen voor nieuwe tennisbanen. Beide voorstellen zullen ter stemming worden gebracht.