Algemene Ledenvergadering 2021

Graag nodigt het bestuur je uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2021. Deze vindt plaats op dinsdagavond 7 september 2021 van 19.30-22.00 in het clubhuis en/of buiten op het terras en/of op een andere locatie. Meerdere leden hebben aangegeven een digitale variant niet te zien zitten, daarom kijkt het bestuur naar andere locaties in de buurt bij grotere interesse.

In verband met Corona maatregelen is het belangrijk om van te voren te weten wie er aanwezig zullen zijn. Dan kunnen de stoelen op voldoende afstand worden neergezet en een indeling worden gemaakt.

Aanmelden / afmelden

Meld je aan voor de ALV via het aanmeldformulier>>
Hiervoor is het noodzakelijk om in te loggen op de website, omdat dit formulier alleen voor leden beschikbaar is.

Extra toelichting renovatie tennispark

Het bestuur kreeg signalen dat sommige (nieuwe) leden nog niet hadden meegekregen dat de banen gerenoveerd worden en dat het toevoegen van padelbanen een serieuze optie is. In de bijlage onderaan deze pagina licht het bestuur de stappen uit de afgelopen twee jaar toe. Ook staat hierin toegelicht welke twee opties het bestuur aan de leden voorlegt.

Heb je naar aanleiding van deze notitie alvast aanvullende vragen of opmerkingen aan het bestuur? Geef deze door>>

Jaarverslagen, notulen en financiele documenten

De verschillende jaarverslagen, notulen en financiele documenten zijn beschikbaar voor leden en staan ook achter een inlog. Je vindt deze hier>>

Agenda ALV 2021

De agenda voor de ALV 2021 is als volgt:

 • 19.30-20.00 Ontvangst
 • 20.00-20.10 Opening
                      - (her)benoeming secretaris
                      - 1 minuut stilte
                      - vaststellen agenda
                      - notulen ALV 2020
                      - mededelingen en ingekomen stukken
 • 20.10-20.15 Jaarverslagen
 • 20.15-20.45 Financien
 • 20.45-20.55 Pauze
 • 20.55-21.45 Nieuwe banen en padel
 • 21.45-22.00 Rondvraag en sluiting

(Her)benoeming secretaris

De termijn van drie jaar loopt af voor Marina Spelbrink als secretaris. Marina stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. Eventuele kandidaten worden aangemoedigd zich te melden bij [email protected]