Bericht van projectgroep - padelbanen

06 januari 2021


Het juiste in 2021
Hoe we omgaan met drinken, eten, roken en bewegen is in het begin van het jaar een weerkerende vraag. Kijk vooruit, doe wat je kan en geniet van het resultaat. Belangrijk voor LTV Bleiswijk in 2021 is echter het vraagstuk:

Waar staat de vereniging over 5 jaar?
De groei van het ledenaantal stagneert. De dynamiek verandert. Een verfrissend elan is dus echt nodig. Aanpakken zouden Rotterdammers zeggen.  Een projectgroep, waarin ik een van de deelnemers ben, is doende het renoveren van de banen, het zo mogelijk inbrengen van padelbanen en andere renovaties, in kaart te brengen. Aan voorstellen, waarin financiële haalbaarheid, functionaliteit en doelmatigheid een primaire rol spelen, wordt thans hard gewerkt. Voor- en nadelen van de opties worden geschetst. De voorstellen met daarin gerichte adviezen worden voorgelegd aan het bestuur.

Het doel is het opkrikken van de beleving en drukte op ons park. Goed voor de sport, voor onze omzet en de poort gaat weer open voor veel nieuwkomers. Het is niet alleen van belang de boel op orde te houden, het is nog belangrijker mee te wegen met vernieuwingen, die bij naburige tennisverenigingen zeer succesvol zijn. De toplaag vervangen van onze banen staat dit jaar op de rol. Dat slechts vervanging bijdraagt aan het noodzakelijke nieuwe elan is beslist twijfelachtig. Zo blijken padelbanen als aanvulling een geweldig vaccin te zijn om de dynamiek en beleving bij tennisverenigingen een boost te geven. We zien en lezen de feiten om ons heen. Bij Triomf in 1 jaar tijd een ledenaanwas van 20% en een opvallend beperkte uitstroom van bestaande leden. Meer betrokkenheid van jeugdige leden en een spontane inbreng van ouderen op de padelbaan. Ook de tennisbond geeft aan, dat de combinatie van tennis en padel op tennisparken het beeld is van nu en de toekomst. Pak de draad op met padelbanen. Dat dit ten koste gaat van 1 of 2 tennisbanen is evident.

Het is aan een ieder te beseffen wat echt nodig is om de toekomst te pakken. Denk alvast mee. Het bestuur zal de leden informeren over diverse opties, waarna de ALV richting zal geven aan het finale traject. Tijdens de komende ALV, waarin overleg en afstemming plaatsvindt, hoort u meer over de plannen.

Namens de projectgroep wens ik u het allerbeste toe in 2021.

Evert van Moorselaar

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 529 0780

Address

Götzenhainsingel 14
2665 KP Bleiswijk