Bericht in de Heraut

24 oktober 2023


Naar aanleiding van verschillende berichten in de media willen wij kort als Dagelijks Bestuur reageren. Wij zoeken nog steeds binnen de kaders en wettelijke regelgeving in overleg met bevoegd gezag, DCMR en bewoners naar voor alle partijen een goede oplossing. 

Op dinsdagavond 24 oktober hebben het Dagelijks Bestuur en de bewoners weer samen gezeten. Dit was een constructief gesprek, waarin het Dagelijks Bestuur en de bewoners beide hebben uitgesproken om er samen en voor beide partijen goed uit te willen komen.

Het Dagelijks Bestuur is de afgelopen periode meermalig in contact geweest met de verschillende partijen als DCMR en gemeente en zoekt actief de communicatie om het proces op gang te houden.

Als leden vragen hebben, zijn wij als Dagelijks Bestuur bereikbaar of op de club aanspreekbaar.

Ed van den Broek, Marina Spelbrink, Roland van Meggelen en Roy van den Berg

Nieuwscategorieën