Algemene Ledenvergadering 2021 (ALV)

14 januari 2021

Het bestuur heeft besloten de ALV uit te stellen tot later in het voorjaar in plaats van de gebruikelijke tweede week van februari. Vooral het onderwerp rondom de vervanging van de banen en toevoegen van Padel banen leent zich niet voor een digitale vergadering.

Normaal gesproken zouden jullie omstreeks deze tijd de uitnodiging ontvangen voor de ALV, meestal in de tweede week van februari. Wij verwachten echter dat de jaarvergadering dit keer niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden. Conform de 'Spoedwet ALV' hebben we dan twee mogelijkheden: een digitale ALV of de vergadering enkele maanden uitstellen tot een moment dat er wél een fysieke bijeenkomst kan plaatsvinden. Wij hebben gekozen voor de tweede optie: uitstel tot ergens in het voorjaar. Dat stelt ons tevens in de gelegenheid om een belangrijk agendapunt - voorstel nieuwe banen en padel - in een fysieke vergadering te bespreken.

Contributie

De vraag is dan: hoe gaan we dan om met het vaststellen van de contributie en de begroting voor 2021? M.b.t. de contributie stellen wij voor om die op hetzelfde niveau te houden als die van 2020; de gebruikelijke aanpassing aan de inflatie laten we dit jaar achterwege, mede vanwege het feit dat het toch al niet een al te florissant tennisjaar was. M.b.t. de begroting 2021 stellen we voor een basisbegroting te hanteren voor uitsluitend de gebruikelijke lopende kosten zoals we die kennen van voorgaande jaren.

Jaarverslagen en kascontrole

De jaarstukken over 2020 en de basisbegroting voor 2021 zullen binnenkort gepubliceerd worden op de website. Ook de kascontrole commissie zal naar de financiële stukken kijken. Op dit moment wordt nog overlegd of dit tijdens een fysieke bijeenkomst kan gebeuren in februari of dat dit toch digitaal zal worden. De jaarstukken en overige zaken - bijvoorbeeld statutaire aftreding/(her)benoeming bestuursleden - komen dan aan de orde tijdens de uitgestelde jaarvergadering.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 529 0780

Address

Götzenhainsingel 14
2665 KP Bleiswijk