Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Veel sportverenigingen - waaronder tennisverenigingen - voeren beleid ter voorkoming van (seksueel getint) grensoverschrijdend gedrag richting jeugdleden. Alhoewel er bij onze vereniging geen concrete aanleiding bestaat, zijn wij van mening dat ook LTV Bleiswijk een dergelijk beleid moet gaan hanteren zoals hieronder samengevat.

 

Gedragscode. De KNLTB heeft een gedragscode voor begeleiders opgesteld die van toepassing is op leraren, coaches en ouders in de functie als begeleider (bijvoorbeeld tijdens een tenniskamp voor de jeugd). In de artikelen 13 t/m 19 van de gedragscode wordt specifiek ingegaan op (seksueel getint) grensoverschrijdend gedrag richting jeugdleden. Tennisleraren en begeleidende ouders (en overige vrijwilligers die veel met de jeugd werken) zullen expliciet kennisnemen van de KNLTB-gedragscode en daar naar handelen.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Tennisleraren van TSBJ dienen desgevraagd een (recente) VOG te kunnen overleggen.

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De KNLTB beschikt over vertrouwenscontactpersonen tot wie een onheus bejegend jeugdlid zich kan wenden voor advies. Daarnaast hebben veel sportverenigingen een eigen VCP. Met ingang van 2021 gaat ook LTV Bleiswijk over tot het instellen van zo'n VCP. Zijn/haar taken omvatten:

  • primair aanspreekpunt voor jeugdleden die naar hun mening te maken hebben met ongewenst gedrag binnen de vereniging en die daarover met iemand op vertrouwelijke wijze willen spreken;
  • de VCP verwijst door (bijvoorbeeld naar de VCP van de KNLTB; zie boven) en/of ondersteunt daarbij;
  • de VCP adviseert het bestuur om beleid (verder) te ontwikkelen en ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Gesprekken met de VCP zijn in principe vertrouwelijk (tenzij er mogelijk sprake is van een strafbaar feit). Voor dergelijke gesprekken is een protocol opgesteld.

 

Zoals gezegd, beginnen we in 2021 met het instellen van een vertrouwenscontactpersoon bij LTV Bleiswijk. Het doet ons deugd dat Elise de Koning zich bereid heeft verklaard de taak als VCP van LTV Bleiswijk op zich te willen nemen. Elise is van kinds af aan lid van onze vereniging. In het dagelijks leven is ze leerkracht op een basisschool buiten Lansingerland. Heb je een vraag of is er iets waarbij Elise kan helpen, dan kan je haar aanspreken op de club of een mail sturen naar elisedekoning@hotmail.com

 

Lees hier het PROTOCOL VCP bij LTV Bleiswijk

 

Bestuur LTV Bleiswijk

januari 2021