Voorjaarscompetitie 2019

De KNLTB heeft vanaf 2018 in de dubbelpartijen 2 wijzigingen toegepast.

Verkort spelen:

Vanaf 2018 geldt Verkort Spelen voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als jeugdcompetities. Het winnend punt bij 40-40 komt hierbij te vervallen, alleen de wedstrijdtiebreak wordt ingevoerd. Dit betekent dat de derde set wordt vervangen door een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil). Verenigingen kunnen in 2018 niet meer kiezen voor Compact Spelen

 

Versoepeling invallersregeling

De regels omtrent invallen zijn in 2018 versoepeld. Hierdoor is een dispensatieaanvraag in de regel veel minder vaak nodig, wordt het makkelijker vervangers te regelen in een competitieteam en is het dus ook veel minder vaak nodig competitieduels of wedstrijden op te geven omdat er te weinig spelers zijn.

Tot op heden was het zo dat wanneer een speler vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, hij of zij daar via de VCL dispensatie voor moest aanvragen. Vanaf 2018 is die beperking er niet langer en mag iemand een onbeperkt aantal keren spelen voor de vereniging. De regel dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, zonder dispensatie niet meer lager mag spelen, blijft bestaan. Het minimale verschil om te kunnen spreken van een hogere of lagere klasse is echter wel verhoogd van 0,5 naar 2,0. De klassenvolgorde is terug te vinden in de wedstrijdbulletins.

 

Reglement inschrijving voorjaarscompetitie.

Teams dienen zich als team middels één inschrijfformulier of via de website aan te melden. 

Voor de zaterdagmiddagcompetitie kunnen er maximaal 20 teams geplaatst worden.

Op de vrijdagavond maximaal 12 teams omdat de verlichting om 23.00 uur uit gaat. 

Indien er zich meer teams aanmelden dan dat er door de bond is toegestaan geldt de volgende regel:

Bestaande teams die zich voor 21 november 2018 hebben ingeschreven worden als eerste ingedeeld. (Een bestaand team bestaat uit ten minste 3 spelers die met elkaar hebben gespeeld in dezelfde competitiesoort waarvoor ze zich nu inschrijven).

Vervolgens wordt door loting uit de nieuwe teams en bestaande teams die zich laat hebben ingeschreven bepaald welke worden toegevoegd.

Diegene die de inschrijving verzorgt is de teamcaptain.

De teamcaptain is het aanspreekpunt voor de competitieleider voor alle zaken rondom de competitie en is tevens verantwoordelijk voor de verplichtingen die daar bij horen.

Eventuele boetes die door de bond worden opgelegd voor het niet naleven van deze verplichtingen worden op de teamcaptain verhaald.

Voor een dames of herenteam dient u tenminste 5 personen op te geven.

Voor een mixteam dient u ten minste 6 personen (3 dames en 3 heren) op te geven.

Onvolledige teams kunnen door de competitieleider worden geweigerd.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Jimmy de Vreugd, Reigerdreef 8, 2665 TC Bleiswijk (tel. 0643917111)

Of u kunt een e-mail sturen naar: competitieleider@ltvbleiswijk.nl

 

>>>  KLIK HIER  <<< voor de SPEELDAGEN