Barcommissie

 

De barcommissie 2019 stelt zich voor
Het nieuwe tennisseizoen gaat bijna weer van start en de Barcommissie is alweer volop in de weer. Een unicum, dit jaar gaan wij in dezelfde samenstelling door als vorig jaar. Heb je ook zin en tijd om de Barcommissie te ondersteunen of wil je weten wat de commissie doet? Laat het dan weten aan één van onderstaande leden. Met uw medewerking hopen we weer op een mooi en gezellig tennis- en barseizoen!

De taakverdeling binnen de Barcommissie is als volgt:

Duo voorzitters                                 Marina Spelbrink & Michelle Dicke

Secretaris                                          Michelle Dicke

Penningmeester                               Ad van den Berg

HACCP                                               Miranda Gabriel

 

Werkgroep evenementen                Jennifer Meijer                                 

                                                           Ronnie Zeelenberg

                                                           Sanne Lubbers 

                                                           Miranda Gabriel

                                                           Tessa de Groot 

 

Werkgroep Indeling Rooster           Harald Gabriel &

en Barbezetting                                Marina Spelbrink                               

          

Technische Zaken & Inkoop           Michelle Dicke & Guido Brouwer

 

Werkgroep ICT                                 Sanne Lubbers   

                                                           Richard Dekker

                                                            

In het kort nog even de belangrijkste taken van de Barcommissie:

  • De Barcommissie is belast met het beheer en exploitatie van de bar, de planning, coördinatie en organisatie van bardiensten;
  • De Barcommissie ziet toe op de uitvoering van de bepalingen op het gebied van sociale hygiëne zoals vastgelegd in het bestuursreglement “Alcoholverstrekking”;
  • Daarnaast coördineert en regelt de Barcommissie de inkoop, in samenspraak met onze kantinebeheersters en het mede organiseren van evenementen en toernooien;
  • Er op toezien dat leden die bardienst draaien in het bezit zijn van het IVA certificaat;
  • De Barcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.


De Barcommissie wenst u een gezellig en sportief 2019!

Marina Spelbrink & Michelle Dicke – namens de Barcommissie 

barcommissie@ltvbleiswijk.nl