Baanbezetting / baanreserveringen

 

De baanreserveringen zijn voor het gehele seizoen vastgelegd. Aanpassingen (bij uitzondering) worden bijtijds op de website gepubliceerd en vastgelegd in het rooster.

De algehele verantwoording ligt bij het dagelijks bestuur.

                                             

Clubtraining in grote lijnen (specificatie jeugdlessen: zie lesindeling jeugd op de website)

Baan 1 en 2
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 23.00 uur. Zaterdag en zondag na overleg.

Baan 3 en 4
Maandag t/m vrijdag van 15.30 uur tot 19.30 uur. Woensdag vanaf 13.00 uur.

Minibanen
Naar behoefte, maar binnen dezelfde tijdvakken.

                                                                      

Competitie

Tijdens de competitie is baan 10 beschikbaar voor vrijspelen.

Dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur

baan 3, 4, 5, 6 tijdens voorjaarscompetitie

Vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur
baan 1 t/m 9 tijdens voorjaars-/najaarscompetitie

Zaterdag van 11.30 tot 20.00 uur
baan 1 t/m 9 tijdens voorjaarscompetitie

Zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
baan 1 t/m 9 tijdens najaarscompetitie

Zondag van 9.00 tot 18.00 uur
baan 1 t/m 9 tijdens voorjaars-/najaarscompetitie

 (vrij spelen, indien mogelijk, na overleg met de organisatie van de competitie)

Club-evenementen

Dinsdag vanaf 19.30 uur herenavond
baan 5 t/m 10

Woensdag vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur damesochtend
baan 5

Woensdag vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur jeugd
baan 5, 6, (9, 10 indien nodig) op 15 maart, 12 april, 10 mei, 7 juni, 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 22 november

Woensdag vanaf 20.00 uur damesavond
baan 5, 6, (9, 10 indien nodig)

Vrijdag vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur oldtimerochtend
baan 3, 4, 5, 6, 9 en 10

(vrij spelen, indien mogelijk, na overleg met de organisatie van het club-evenement)

 

Bijzonderheden m.b.t. de jeugd

*   vrij tennissen tot 19.30 uur. 

*   vrij tennissen vanaf 14 jaar tot 21.00 uur.

*   vanaf juli tot en met het eind van het zomerseizoen vrij tennissen vanaf 12 jaar tot 21.00 uur.