De Barcommissie 2018 stelt zich voor:

 

 Het nieuwe tennisseizoen gaat bijna weer van start en de Barcommissie is alweer volop in de weer. Een unicum, dit jaar gaan wij in dezelfde samenstelling door als vorig jaar. Heb je ook zin en tijd om de Barcommissie te ondersteunen of wil je weten wat de commissie doet? Laat het dan weten aan één van onderstaande leden. Met uw medewerking hopen we weer op een mooi en gezellig tennis- en barseizoen!

 

De taakverdeling binnen de Barcommissie is als volgt:

 

Duo voorzitters

Marina Spelbrink & Michelle Dicke

 

Secretaris

Michelle Dicke

 

Penningmeester

Ad van den Berg

 

HACCP

Astrid van Selm

 

Werkgroep evenementen

Jennifer Meijer

Ronnie Zeelenberg

Sanne de Groot-Lubbers

Miranda Gabriel

 

Werkgroep Indeling Rooster en Barbezetting

Joyce Putman

Marina Spelbrink & MichelleDicke (back-up) 

 

Technische Zaken & Inkoop

Alex Wicklert

 

Werkgroep ICT

Sanne de Groot-Lubbers

Richard Dekker

 

In het kort nog even de belangrijkste taken van de Barcommissie:

  • De Barcommissie is belast met het beheer en exploitatie van de bar, de planning, coördinatie en organisatie van bardiensten;

  • De Barcommissie ziet toe op de uitvoering van de bepalingen op het gebied van sociale hygiëne zoals vastgelegd in het bestuursreglement “Alcoholverstrekking”;

  • Daarnaast coördineert en regelt de Barcommissie de inkoop, in samenspraak met onze kantinebeheersters (Helma Brons & Marian Benningshof) en het mede organiseren van evenementen en toernooien;

  • Er op toezien dat leden die bardienst draaien in het bezit zijn van het IVA certificaat;

  • De Barcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 

De Barcommissie wenst u een gezellig en sportief 2018!

 

Marina Spelbrink & Michelle Dicke – namens de Barcommissie

barcommissie@ltvbleiswijk.nl