Jaarverslag 2017 Jeugdcommissie

 

Samenstelling Jeugdcommissie

Voorzitter Yvonne Jacobs

Secretaris Annelies Kerkhof / Leonie Huigen

Penningmeester Jacqueline v.d. Broek

Leden Natascha Rieff / Sara Dandeker / Marja Manuel

 

Wat doet de Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie is formeel verantwoordelijk voor alle activiteiten die leiden tot het enthousiasmeren van de jeugd tot 18 jaar in het beoefenen van de tennissport.

In de praktijk betekent dit dat de jeugdcommissie een aantal activiteiten op zowel recreatief als prestatief gebied organiseert:

  • Openingstoernooi

  • Rackettrekken/ jeugdmiddag

  • Jeugdcompetitie KNLTB

  • World Tour

  • Jeugdclubkampioenschappen

  • Ouder-Kind toernooi

  • Onderlinge competitie

  • Begeleiden jeugd-activiteitencommissie

Daarnaast overlegt de jeugdcommissie regelmatig met de tennisschool over o.a. de indeling van de trainingen en competitieteams door TSBJ.

 

Tenslotte is de Jeugdcommissie aanspreekpunt voor de jeugdleden/ouders m.b.t. ideeën, vragen, suggesties of klachten. De volledige Jeugdcommissie vergadert één keer per maand en tijdens het organiseren van evenementen zijn er uiteraard meer bijeenkomsten.

 

Terugblik en behaalde resultaten 2017.

 

Tennisclinic basisscholen. Gedurende twee dagen in februari heeft de tennisschool 430 leerlingen van de basisscholen uit Bleiswijk ontvangen op ons tennispark. Bovendien is er een terugkom-middag georganiseerd begin maart voor geïnteresseerde kinderen. Op deze middag waren er 30 kinderen, waarvan 6 jeugdleden aanwezig.

 

Openingsdag seizoen. Een clinic op 26 maart voor jeugd, zowel voor leden als niet leden. In totaal 40 deelnemers.

 

Nieuwe jeugdleden. Er hebben zich in de loop van het jaar 31 nieuwe leden aangemeld. Deze nieuwe jeugdleden hebben een e-mail met uitleg, regels en activiteiten van de vereniging ontvangen. De ouders van nieuwe leden zijn in december gebeld over hun ervaringen met LTV Bleiswijk.

Tot 1 januari 2018 zijn er 20 opzeggingen en schuiven er 3 jeugdleden door naar seniorlidmaatschap. Het aantal staat daarmee op 145 jeugdleden. Begin 2017 waren dit 146 jeugdleden, 26 opzeggingen en 13 naar seniorlidmaatschap.

 

Jeugdmiddag. Één keer in de maand is er een jeugdmiddag georganiseerd. De kinderen hebben tijdens deze middagen eerst een uur deelgenomen aan rackettrekken en vervolgens nog aan een activiteit zoals bijv. spelletjes, bingo, film of een speurtocht. Deze middagen werden goed bezocht en waren er tussen de 20 en 40 kinderen aanwezig. Bij een aantal middagen waren ook niet-leden welkom voor een bijdrage van € 1.--.

 

Onderlinge competitie. Helaas was de animo voor de onderlinge competitie minimaal en is besloten om deze activiteit in 2018 niet voort te zetten.

 

Voorjaarscompetitie zondag. Er hebben 4 teams, totaal 26 kinderen, deelgenomen.

Dit was verdeeld over 3 mix-teams en 1 meisjesteam. In totaal zijn 3 teams kampioen geworden.

 

Tenniskids Voorjaar: De World Tour was op zondagochtend. De Groene competitie vond gelijktijdig plaats met gele competitie. Deelname World Tour van onze vereniging met 1 rood team en 2 oranje teams. Totaal aantal kinderen: 19. Er hebben 2 teams deelgenomen aan de Groene competitie. Totaal aantal kinderen: 13

 

Jeugdclubkampioenschappen. De JCK vond plaats van 17 juni t/m 25 juni. Voor het eerste maal gelijktijdig met de senioren. Door organisatie en deelnemers als zeer positief ervaren. De JCK is georganiseerd door de 7 JC leden met extra hulp van ouders bij o.a. de wedstrijdtafel, tellen bij de wedstrijden en pannenkoeken bakken. Het thema van dit jaar was: circus. De aankleding van het clubhuis, het programmaboekje, de spelletjes en verschillende prijsvragen waren rond dit thema. Er waren 85 deelnemers en er zijn 151 partijen in oranje, groen en geel gespeeld. In rood zijn er 55 partijtjes gespeeld.

De jeugdclubkampioenen 2017 zijn Sam v.d. Stelt en Charline Sol geworden. Zij mochten als winnaars deelnemen aan de Seniorclubkampioenschappen. Charline mocht eveneens de beker in ontvangst nemen als seniorclubkampioene.

De beker voor de meest enthousiaste speler ging dit jaar naar Ilja Verschoor.

Tijdens JCK waren er bij de clinic voor de jongste kinderen verzorgd door TSBJ, 17 deelnemers.

De Jeugdactiviteitencommissie heeft het spel “jongens tegen de meisjes” georganiseerd. Met een aantal deelnemers van 30 kinderen.

 

Tenniskamp. Dit jaar was het de 8e keer dat het tenniskamp voor de jeugdleden van Bleiswijk en Berkel in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar plaatsvond van 14 t/m 16 juli. Ze verbleven in de Duikse Hoef in Loon op Zand.

 

Tenniskids Najaar. World Tour Hiervoor hadden 3 teams zich ingeschreven: 2 teams voor rood en 2 voor oranje. In totaal: 23 kinderen. Aan de groene competitie hebben 4 teams deelgenomen. In totaal: 13 kinderen.

Herfstcompetitie zondag. Voor deze competitie hadden zich 4 teams ingeschreven, waaronder 1 mix team, 2 meisjesteam t/m 14 en 1 jongensteam. Kampioenen zijn geworden: meisjes team 11 t/m 14 jaar en mix team 11 t/m17.

Doordat World Tour en competitie in het najaar gelijk vielen was er een volle baanbezetting op zondag.

 

Ouder-Kind toernooi. Het toernooi heeft plaatsgevonden in de middag van 12 november. Aantal deelnemers: 43. Gezellig afgesloten met een hapje en een drankje. Helaas wel eerder afgebroken door de vele regen.

 

Sinterklaas. Tijdens de Sint-bingo hebben de 25 deelnemers een chocoladeletter ontvangen. De overige jeugdleden hebben deze tijdens de tennisles ontvangen.

 

Informeren van de jeugd. Naast informatie op info-bord, via mail, Facebook en Instagram zijn er 3 nieuwsbrieven met informatie verstuurd naar de jeugdleden.

 

Tennisschool TSBJ. Er is gedurende het hele jaar regelmatig overleg geweest met trainers van de TSBJ. o.a. over samenstellen competitieteams, World Tour, clinic basisscholen, indeling poules jeugdclubkampioenschappen. Ook heeft TSBJ een muurchallenge-kaart voor de kleuren rood, oranje en groen opgezet samen met de jeugdcommissie. Ieder jeugdlid heeft tijdens de lessen een kaart ontvangen en kunnen hiermee zelfstandig oefenen bij de tennismuur.

In maart hebben we afscheid genomen van Patrick van Koppen en heeft Serge Aardoom de lessen overgenomen.

 

Jeugdactiviteitencommissie

De leden van deze commissie hebben dit jaar een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder “jongens tegen de meisjes” tijdens JCK, maar hebben aangegeven niet door te gaan in 2018 vanwege studie en hun drukke werkzaamheden.

 

Samenstelling Jeugdcommissie. We zijn gestart met 7 commissieleden. Per eind juni is Annelies gestopt met de jeugdcommissie. Naast Marja Manuel verder geen nieuwe commissieleden.

 

 

Voorbereidingen/plannen 2018

 

De teams voor zondag Landelijke competitie (geel), de Groene competitie en de World Tour voorjaar 2018 zijn ingeschreven. De voorlopige indelingen zijn gemaakt door jeugdcommissie in overleg met de trainers van TSBJ.

Er zijn voor de landelijke competitie 4 teams ingeschreven: 1 mix-team t/m 17 jaar, 1 meisjesteam t/m 17, 1 meisjesteam en 1 jongensteam t/m 14 jaar met in totaal 26 deelnemers.

Voor de Groene competitie zijn er 4 teams met in totaal 24 deelnemers en

voor de World Tour 1 rode en 2 oranje teams met in totaal 18 deelnemers.

Wederom een aantal veranderingen door KNLTB. De telling voor oranje is weer aangepast en bij de gele competitie wordt bij de dubbel partijen 3e set super-tiebreak gespeeld.

 

In februari organiseert TSBJ i.s.m. de jeugdcommissie de tennisclinic voor de basisscholen. De kinderen uit de groepen 3 en 4 zullen dan tijdens schooltijd naar ons tennispark komen om deel te nemen aan deze clinic.

 

In maart en september wordt er door TSBJ i.s.m. de jeugdcommissie een instuif georganiseerd voor niet-leden.

 

Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden om Tenniskids blauw (leeftijd 4-6 jaar) op te gaan zetten.

 

De jeugdmiddagen, rackettrekken met aansluitend een gezellige activiteit, zullen voortgezet gaan worden. Deze zijn ook voor niet-jeugd leden tegen een gering bedrag van € 1.--.

 

De jeugd van 12 t/m 17 jaar willen we meer gaan inzetten als hulp bij activiteiten, maar ook voor inbrengen van activiteiten voor deze leeftijdsgroep. Er wordt o.l.v. een JC lid een app-groep voor hulp bij activiteiten opgezet door een jeugdlid en zal dit ook coördineren.

 

De JCK zal weer in de eerste week van de SCK plaatsvinden.

 

Er wordt met de tennisverenigingen Triomf Bergschenhoek en Berkenrode Berkel bekeken welke samenwerking mogelijk is.

 

Voor de 9e maal wordt in 2018 het tenniskamp voor jeugdleden van Bleiswijk en Berkel georganiseerd o.l.v. Roland van Meggelen. Ditmaal weer in het laatste weekend van de zomervakantie. Inschrijven is nog mogelijk.

 

De jeugdcommissie zal uit 6 leden bestaan. Iris Lansdorp heeft zich aangemeld. Er wordt gestart zonder voorzitter en deze taken zullen onder de commissieleden verdeeld worden. Linda Gengenbach zal voor de JC de taak op zich nemen wat betreft social media en informatie naar jeugd en ouders zoals nieuwsbrieven, flyers en de site. Ook zal zij naar mogelijkheden van Snapchat kijken samen met een jeugdlid. Linda neemt geen plaats in de commissie.

Marco Jacobs en Edward van Deursen zullen meehelpen met de organisatie van Jeugdclubkampioenschappen.

Er blijft gezocht worden naar aanvulling van de commissie en nieuwe commissieleden.

 

 

Na 6 jaar, met veel enthousiasme en gezelligheid in de jeugdcommissie, neem ik nu afscheid.

Ik wens de jeugdcommissie veel plezier en succes en hoop dat veel ouders zich aanmelden, zodat de jeugdactiviteiten georganiseerd kunnen blijven worden.

 

Namens de jeugdcommissie,

Yvonne Jacobs.