Jaarverslag 2017 Oldtimers

 

Samenstelling Oldtimerscommissie:

  • Voorzitter: Dick van Veen
  • Secretaris: Rinus Olierook/Piet Rotteveel
  • Penningmeester: Piet Rotteveel
  • Commissieleden:
    • Bart Rijnbeek

    • Theo van Esdonk

  • Indelen op vrijdag: Piet Rotteveel; Anton de Beer; Jan v/d Spek

 

Tennis op vrijdagmorgen. Elke vrijdagmorgen wordt de gelegenheid geboden voor mannelijke leden van de LTVB , die 55 jaar en ouder zijn, om met elkaar te tennissen. Deze groep wordt sinds lang de Oldtimers genoemd. Momenteel bestaat deze groep uit zo’n 70 leden. Naast het tennissen op vrijdagmorgen worden diverse andere activiteiten georganiseerd voor en door leden van de Oldtimers. In 2017 vonden veel activiteiten plaats, te weten:

 

Het traditionele Nieuwjaars diner Op woensdag 4 januari was weer het, inmiddels traditionele, Nieuwjaars diner. Een groot aantal Oldtimers met hun partners namen deel aan dit door Bart Rijnbeek, Piet Rotteveel, Theo van Esdonk, Reg van Seters en Fred Horbach georganiseerde evenement.

 

Bezoek “Maintenance Next” Op donderdag 12 april werd een bezoek gebracht aan een beurs op het gebied van onderhoud. Deze beurs werd gehouden onder de naam “Maintenance Next”. Dirk Bleeker was de initiatiefnemer.

 

Cultureel Culinair Uitje (CCU)

Ook in 2017 heeft Dick van Veen weer het welbekende CCU-je ( Cultureel Culinair Uitje) georganiseerd. Dit jaar tezamen met Fred Horbach. Op 26 april werd een bezoek gebracht aan de stad Gouda.

 

Haring dag

Geheel volgens traditie werd ook dit jaar weer haring gegeten door de Oldtimers. Ook dit jaar was initiatief en organisatie in handen van Dick Langstraat. E.e.a. vond plaats op vrijdag 16 juni na het tennissen. Er werd weer volop Hollandse Nieuwe gegeten, vergezeld van een glaasje Korenwijn.

 

Jeu de Boules 2017 Op 12 juli vond het jaarlijkse Jeu de Boules toernooi plaats. Dit jaar georganiseerd door Theo van Esdonk. Ook dit jaar werd het toernooi gehouden op de banen van de jeu de Boules club in Bleiswijk. Er werd gestreden om de “Paul de Graaff” bokaal.

 

Oldtimerstoernooi 2017

Ook in 2017 werd er voor de Oldtimers weer een gezellig en sportief toernooi georganiseerd. Het 26e ‘Oldtimers’ tennistoernooi werd op 25, 26 en 27 juli gehouden op ons tennispark.

 

Bezoek Feijenoord

Op 22 november werd op initiatief van Hendrik Nollens een bezoek gebracht aan Feijenoord.

 

Presentatie Feijenoord Foundation

De zoon van Hendrik Nollens heeft op 24 november een presentatie over de Feijenoord foundation verzorgd.

 

De Oldtimerscommissie