Jaarverslag 2017 Bestuur

 

Samenstelling Bestuur

Voorzitter Janny van Bergen

Penningmeester Bert Amesz

Secretaris vacature

Barcommissie Michelle Dicke/Marina Spelbrink

Jeugdcommissie Yvonne Jacobs

Parkcommissie Jan van Weede

 

Algemeen

Wat kwam er zoal aan de orde in 2017?

 • Het vinden van een secretaris

 • Invulling zoeken voor bemensing sponsorcommissie

 • Contacten onderhouden met sponsoren

 • Overleg met werkgroepen ledenbehoud en werving, PR & Communicatie

 • Contract afgesloten met Tennisschool Berry Janse

 • Evaluatie functioneren TSBJ

 • Opstart van klankbordgroep

 • Overleg tussen penningmeester, administrateur en ledenadministrateur om de mogelijkheden na te gaan van KNLTB ClubApp

 • Beleidsplan 2018-2023 opgesteld

 • AED herhalingscursus georganiseerd

 • Contacten met de KNLTB

 • Samenstellen van een Jubileumcommissie voor viering 50 jaar LTV Bleiswijk

 • Overleg van voorzitters en Jeugdcommissie met Triomf en Berkenrode

 • Ronde Tafel Berkel heeft LTV Bleiswijk als goed doel gekozen voor donatie

 • Het bestuur vergaderde 6 x

Leden en financiën

Verwezen wordt naar het separate Jaarverslag 2017 inzake ontwikkeling ledenaantal, jaarrekening 2017, begroting 2018, contributievoorstel 2018 en meerjarenoverzicht.

 

Tot slot

 

Een momentje voor een complimentje!!

 

Afgelopen jaar zijn weer vele activiteiten georganiseerd. Met zeer veel animo hebben vele commissies de schouders eronder gezet om de activiteiten te doen slagen. Voldoende sportieve belangstelling was hun deel met daarbij een gezellige sfeer. Het bestuur wil jullie daarvoor bedanken.

Zeker een woord van dank voor de vrijwilligers die op de achtergrond bezig zijn om alles goed te laten verlopen, te zorgen dat er een warm ontvangst is als lid, te zorgen dat alle leden via de mail de informatie krijgen, te zorgen dat er bardiensten zijn en te zorgen voor een tennispark dat er netjes uitziet, waarbij de Helma en Marian een dankbare schakel zijn in het geheel.

Voor ons zijn jullie als vrijwilligers allemaal TOPPERS.

 

Bert Amesz,

Janny van Bergen.