Informatie Worldtour 2018 Najaar

 

 

Speeldata World Tour najaar 2018

 

Zondag 9 september 2018

Zondag 16 september 2018

Maandag 23 september 2018

Zondag 30 september 2018

Zondag 7 oktober 2018

 

 

 

Regels Worldtour rood

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers.
 • Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kinderen zijn van geboortejaar 2009 of later (t/m 9 jaar) en hebben het niveau rood (spelen in miniveld). In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen 2 jaar ouder zijn (t/m 2007). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aankan, mag hij of zij 2 jaar jonger zijn (vanaf 2014).
 • Er kan worden ingeschreven voor rood 1 (R1, de beteren) of rood 2 (R2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.
 • Er wordt met rode ballen gespeeld. De host vereniging zorgt voor aanwezigheid van minimaal 1 bal per baantje en maakt voor aanvang de baantjes klaar.
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.
 • Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig rond 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 1½ tot maximaal 2 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 11.00 uur).
 • Bij de indeling streven we ernaar ploegen bij elkaar te brengen met in totaal maximaal ca. 24-26 kinderen.
 • Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
 • Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
 • Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats via de Tenniskids planner.

 

Regels Worldtour oranje

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers.
 • Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kinderen zijn van geboortejaar 2010-2009, 2008, 2007 (8 t/m 11 jaar) en hebben het niveau oranje. In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor groen, mogen kinderen 2 jaar ouder zijn (t/m 2005). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood is ontgroeid, mag hij of zij 2 jaar jonger zijn (vanaf 2012).
 • Er kan worden ingeschreven voor oranje 1 (O1, de beteren) of oranje 2 (O2). Alle kinderen binnen de

  ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.

 • Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline.
 • Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma (Tenniskids planner) samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails.
 • Er wordt met oranje ballen gespeeld. De hostvereniging zorgt voor aanwezigheid van 3 ballen per baan en maakt voor aanvang de oranje banen klaar.
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.
 • Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 2½ tot maximaal 3 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12.00 uur).
 • Bij de indeling streven we ernaar meerdere ploegen bij elkaar te brengen met in totaal tussen de ca. 18 - 24 kinderen. Dit aantal past op 3 tot 4 tennisbanen. Eventueel wordt er op een smalle oranje baan gespeeld (halve lengtebaan incl. tramrails), echter alleen bij gebrek aan voldoende banen. Naast de oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het ook mogelijk van een smallere versie van de oranje baan gebruik te maken. De zijlijnen van deze baan liggen dan zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan.
 • Naast de oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het ook mogelijk om van een smallere versie van de oranje baan gebruik te maken. De zijlijnen van deze baan liggen dan zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan.
 • De telling van Tenniskids oranje wijzigt vanaf 1 januari 2018. Er is voor gekozen om de telling meer tennis specifiek te maken en deze beter te laten aansluiten bij de telling in groen. In 2018 gaan de kinderen spelen om 4 gewonnen games en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) toegepast bij een 40-40 stand. Bij een 3-3 stand wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak).

 • Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.
 • Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje wint, Jantje verliest. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar.