Instructie toegang clubhuis

 

Openen:

 1. Ontgrendel de Hoofd In/Uitgang (de meest linkerdeur als u voor het clubhuis staat) door uw KNLTB tennispas  door de paslezer te halen. Let daarbij op dat u de pas op de juiste manier door de paslezer haalt, zie ook instructie naast de paslezer.                        

 2. Als het groene lampje knippert blijft de deur 15 sec. ontgrendeld. Let op : eerst duwen en dan trekken.                                               

 3. Clubhuisdeur van binnenuit van slot draaien.

 

Afsluiten:

 1. Schuifpuien vanaf binnenzijde op slot draaien

 2. Clubhuisdeur vanaf binnenzijde op slot draaien

 3. Achterdeur keuken vanaf binnenzijde op slot draaien

 4. Alle lichten uitschakelen

 5. Alarm aanzetten door op “A” te drukken (op paneel bij achterdeur)

 6. Sluit het rolluik door uw KNLTB pas 1x door de paslezer in de hal te halen

 7. Via de Hoofd in/uitgang het clubhuis verlaten

 8. Controleer of de deur goed in het slot is gevallen

 

Bedankt voor uw medewerking!

 

De Barcommissie