Verplicht IVA Certificaat

 

Hierbij willen wij ook uw aandacht vragen voor het IVA-certificaat.

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan, die in het bezit is van een IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Het certificaat is voor ieder lid, die een bardienst moet draaien verplicht.

Wij willen hierbij een beroep op u doen, als lid van onze vereniging, om deze instructie te volgen. Dat kan online via de website van NOC*NSF:

  • Op http://www.nocnsf.nl/iva kunt u online een vragenlijst invullen (duurt 15 á 20 minuten) die u na afloop een certificaat oplevert.
  • U krijgt het certificaat in uw eigen mailbox en u kunt bij barverantwoordelijke 'Michelle Dicke' en bij het gevraagde e-mailadres het mailadres van de Barcommissie invullen: barcommissie@ltvbleiswijk.nl  
  • Wij bewaren het certificaat dan achter de bar. Alle leden die een bardienstplicht hebben moeten het certificaat hebben behaald.
  • Heeft u het certificaat niet behaald dan zal de vereniging bij een eventuele controle worden beboet.

Het is geen moeilijke instructie en de vereniging is er zeer bij gebaat als u het behaald. 

Om te zorgen dat alle leden, met bardienstplicht, het certificaat behalen is besloten dat de KNLTB pas wordt geblokkeerd voor gebruik. Na betaling van de contributie en het behalen van het IVA certificaat wordt deze weer geactiveerd.

Er staat verder nog geen geldigheidsduur voor het certificaat, dus heeft u hem al behaald en verstuurd naar de barcommissie, dan is dat voldoende.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking en het behalen van dit certificaat!

 

Marina Spelbrink & Michelle Dicke - namens de Barcommisie

barcommissie@ltvbleiswijk.nl