Ons tennispark

 

    

                             Tennispark                                                                          Clubhuis & Terras                                                      Open toernooi "Bleiswijk Open"

 

Bij L.T.V. Bleiswijk wordt gespeeld op Smashcourt.

De kracht van SmashCourt schuilt in een gravelkleurige stabiliteitsmat die wordt voorzien van een ongebonden  keramische toplaag.

Door gebruik van de stabiliteitsmat ontstaat een zeer stabiele en vlakke tennisvloer, de ongebonden toplaag zorgt ervoor dat u perfect 

kunt glijden en bewegen. Uit spelerservaring blijkt dat de grip goed is, de toplaag stabiliteit geeft bij het afzetten en prettig glijdt.

Als heel positief wordt het balgedrag ervaren, onder andere de balstuit en -snelheid.

Het is belangrijk dat de banen goed worden onderhouden. Voor algemeen onderhoud heeft L.T.V. Bleiswijk een groundsman en hulp van vrijwilligers. Na iedere tennispartij dient er gesleept te worden met het daarvoor bestemde materiaal.

 

Algemene voorschriften

Zorg dat de banen vrij blijven van ongerechtigheden, zoals: papier, stenen, kauwgom, ed. Voorkom smeltplekken in de stabiliteitsmat. Pas op met vuur.

Laat geen afval, kauwgum of flesjes achter op de banen, maar gooi alle afval in de prullenbakken of breng het afval terug naar het clubhuis.
Roken op de banen is verboden.

Hete voorwerpen en glaswerk zijn op de banen niet toegestaan.

Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de verantwoordelijke persoon. Wijs hem zonodig ook op de plekken waar onvoldoende infill materiaal aanwezig is zoals baseline / serviceplaatsen.

Betreed de tennisbanen uitsluitend via de toegangspoort.

Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil.

Betreed de banen nooit met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels.

Sleep na iedere tennispartij de baan met het daarvoor bestemde materiaal.

De sleepwijze is als volgt: de gehele baan, dus ook de zij- en achteruitloop in een cirkel vegen, te beginnen bij het hek en eindigen in het centrum van een speelhelft.

Verlichting

Alle banen op het park zijn voorzien van verlichting. Indien nodig kunt u deze verlichting aandoen op het paneel op het park.

Het is mogelijk te spelen van zonsopgang tot 22.50 uur, zodat u nog de baan kan vegen. De verlichting gaat uit om 23.00 uur.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van de banen als:

De banen zijn bedekt met sneeuw en zullen niet sneeuwvrij gemaakt worden.

Bij opdooi. De sneeuw op de banen is veranderd in een ijslaag.

Andere winterse omstandigheden is ter (onvoorwaardelijke) beoordeling van de groundsman.

Er plassen op de banen staan, het is dan niet toegestaan op die banen te tennissen en/of te slepen.

Indien aan bovenstaande voorschriften niet wordt voldaan, zal L.T.V.Bleiswijk de desbetreffende persoon aansprakelijk kunnen stellen voor de kosten welke voortvloeien uit het niet naleven van bovenstaande algemene voorschriften.

 

Clubhuis

    

Het clubhuis is het gezellige, dynamisch kloppend hart van de vereniging.

Voor, tijdens en na de wedstrijden, toernooien en evenementen op ons park is dit de plaats, waar veelal even gezellig nagepraat wordt.

Zomerseizoen

Het clubhuis is in het zomerseizoen geopend van:

09.00 – 17.00 uur met een vaste bezetting.

en van:

19.30 – 23.30 uur doen L.T.V. Bleiswijk-leden kantinedienst.

Op zaterdag- en zondagavond is het clubhuis gesloten met uitzondering van evenementen.

Winterseizoen

Het clubhuis is beperkt open.

Bij menuoptie Commissie Info/Baractiviteiten staat alle informatie over het wintertennis.

Ook het barrooster voor de maanden is bij deze menuoptie te vinden.

Kleedkamers

L.T.V. Bleiswijk heeft de beschikking over ruime kleedkamers welke voorzien zijn van douches.

U wordt verzocht de kleedkamers/douches schoon achter te laten.

L.T.V. Bleiswijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor persoonlijke vermissingen en beschadigingen.

Iedereen wordt aangeraden om geen geld of kostbaarheden achter te laten.

Parkeren

L.T.V. Bleiswijk beschikt over ruime parkeermogelijkheden.

Op het parkeerterrein is het alleen toegestaan in de parkeervakken te parkeren.

Ook beschikt L.T.V. Bleiswijk over 2 grote fietsenstallingen. Bij de ingang aan de voetbalzijde van het tennispark kunt u hiervan gebruik maken.

L.T.V. Bleiswijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor vermissingen en/of vernielingen op deze terreinen.