Het lidmaatschap 2019

 

Welkom bij LTV Bleiswijk! Op deze pagina leest u meer informatie over het lidmaatschap. 
We zien u graag op de tennisbaan. 


Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december te geschieden. Verzuimt u het lidmaatschap tijdig op te zeggen dan blijft u contributieplichtig.

Voor 2019 zijn de basisbedragen als volgt vastgesteld:

  • Jeugd t/m 17 jaar: € 94,-

  • Senior A 18 t/m 24 jaar: € 130,-

  • Senior B vanaf 25 jaar: € 176,-

  • Inschrijfgeld: € 35,-

  • Inactief: € 88,-

Voor tennisgezinnen met meerdere jeugdleden wordt een gezinskorting van € 25,-- toegepast op de contributie. Dit geldt vanaf het tweede inwonend jeugdlid in een gezin waarvan tenminste één van de ouders seniorlid is.

Begin van het jaar ontvangt u de contributienota en uw spelerspas. Deze spelerspas wordt echter pas geactiveerd indien de contributie is betaald.
 

Inschrijven
U kunt u inschrijven door dit formulier uit te printen, in te vullen en in te leveren. U leest meer informatie op het formulier. 


Spelerspas 
Aan het begin van het jaar ontvangt u een spelerspas. Hierop staat het verenigingsnummer van de LTV Bleiswijk, lidmaatschapsnummer, naam, geboortedatum en speelsterkte in het enkel- en dubbelspel. Het pasje dient te zijn voorzien van een recente pasfoto. Zonder pasje kunt u geen gebruik maken van de banen of deelnemen aan wedstrijden (competitie, toernooien). Bij verlies of beschadiging van de pas kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, die zorg zal dragen voor een nieuwe pas. Eventuele gemaakte kosten worden doorberekend.


Bardiensten
Als lid van LTV Bleiswijk dient u minimaal 2 x per jaar bardienst te verrichten. Voor de bardienst dient u IVA-gecertificeerd te zijn  (IVA = inzicht verantwoord alcohol schenken). Het draaien van een extra bardienst wordt zeer gewaardeerd. Mocht u ingedeeld zijn en geen vervanger kunnen krijgen dan is het mogelijk tegen betaling van € 30,- per persoon de bardienst over te laten nemen. Indien u geen gehoor geeft aan uw bardienst wordt een boete van € 70,- in rekening gebracht.


Afhangbord
Om op het park te kunnen spelen dient u gebruik te maken van het digitale afhangbord. Dit bord hangt in de gang van het clubhuis (van buiten bereikbaar middels de wintertoegang). Zodra u een baan wenst te gebruiken dient u met uw pasje “af te hangen” dat wil zeggen, u reserveert tijd om te spelen op een baan.

Tevens is het tegenwoordig mogelijk om vanaf deze website een baan te reserveren en vervolgens bij het clubhuis een tennispas erdoor te halen om de reservering te bevestigen.

De speeltijd voor enkelspel bedraagt 30 minuten en voor dubbelspel 45 minuten, met drie personen op de baan geldt de speeltijd voor enkelspel. Elke vrije baan is direct te gebruiken. Zijn de banen bezet dan kun je reserveren door “af te hangen” voor de gereserveerde baan. Let op de starttijd van de af te hangen baan. Sommige banen zijn voor langere tijd formeel gereserveerd (bijvoorbeeld een trainingsbaan).

Als je gespeeld hebt en nog een keer wilt spelen moet je een kwartier wachten voordat je een baan “afhangt”, tenzij er een baan vrij is, dan mag je direct deze baan reserveren.

Afhangen met de tennispas van een ander verenigingslid is het niet toegestaan.


Speeltijden 
Elk lid van LTV Bleiswijk mag gebruik maken van de tot het park behorende tennisbanen, rekening houdend met het “afhangbord”, bezettingsbord en eventueel de georganiseerde toegestane baanbezetting, bijvoorbeeld tijdens Junioren en Senioren Clubkampioenschappen, het Open toernooi (jeugd en senioren), Het is mogelijk te spelen van zonsopgang tot 22.50 uur. Vanaf dit tijdstip dienen de banen geveegd te worden omdat om 23.00 uur de baanverlichting uitgaat. De spelers/speelsters, die de laatste wedstrijd op de avondbaan hebben gespeeld, dienen direct na de partij de baanverlichting uit te schakelen.


Introducés 
Het is mogelijk om twee keer per jaar één introducé mee te nemen naar het park. In het clubhuis moet dan een introducépas gekocht worden.
 

Training
Trainingen worden verzorgt door Tennis School Berry Janse (TSBJ).


Baanregels 
De banen zijn voorzien van SmashCourt. U mag de baan alleen betreden op schoenen die geschikt zijn voor deze banen. Er mag uitsluitend gespeeld worden in tenniskleding die als zodanig in de winkel wordt verkocht. Wanneer ballen bij de “buren” terecht komen eerst even kijken of ze niet midden in een wedstrijd zijn, dan pas vragen of men de bal wil retourneren door middel van “baan ...., bal over”.

Laat geen afval, kauwgum of flesjes achter op de banen, maar gooi alle afval in de prullenbakken. Pas op met vuur, roken op de banen is ten strengste verboden. Tevens worden geen hete voorwerpen en glaswerk/serviesgoed op de banen toegestaan. Glaswerk en serviesgoed mogen slechts in het clubhuis of op het bijbehorende terras worden gebruikt.

Bedien de scoreborden op de baan met de hand en niet met het racket.

 

Indien aan bovenstaande voorschriften niet wordt voldaan, zal LTV Bleiswijk de desbetreffende persoon aansprakelijk kunnen stellen voor de kosten, welke voortvloeien uit het niet naleven van bovenstaande algemene voorschriften.