Nieuwsbrief Vrijwilligersverzekeringen

 

Beste leden,
 
De gemeente Lansingerland heeft onlangs twee vrijwilligersverzekeringen afgesloten voor mensen die voor of binnen een organisatie vrijwilligerswerk verrichten, waarmee de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk worden gedekt. Hiermee wil het gemeente bestuur het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving benadrukken en het werk van de vrijwilliger aantrekkelijker maken.
 
Voor wie?
Voor iedere vrijwilliger die 'in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
 
Alle vrijwilligers zijn verzekerd:
-  ongeacht hun leeftijd;
-  ook bij eenmalige activiteiten;
-  geen minimum aantal uren;
  
Verzekeringspakket
 
BasisPolis
-  Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
-  Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 
PlusPolis
-  Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
-  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
-  Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
-  Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
 
Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie
Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd!
 
Schade. en dan?
De vrijwilliger of rechtspersoon vindt het schadeformulier op de website van de gemeente www.lansingerland.nl. Op deze website vindt u voldoende informatie om het formulier te kunnen invullen. Vervolgens kan de claim digitaal naar de gemeente worden doorgestuurd. De gemeente zendt de claim vervolgens digitaal door naar de verzekeraar. Ook kan de gemeente de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze wordt nagegaan of iemand terecht een claim indient.
De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Voor eventuele vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer.
Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld.
Vanaf 15 maart 2009 kunt u de benodigde formulieren vinden op de website van de Gemeente Lansingerland, onder Vrije tijd- Vrijwilligerswerk- Vrijwilligersverzekering.
Met deze verzekering biedt de gemeente Lansingerland zekerheid aan alle vrijwilligers.
 
De Gemeente Lansingerland hoopt met deze verzekering de ondersteuning van het vrijwilligerswerk een extra impuls te geven.
 
Het Bestuur