Huis- en gedragsregels

 
 
 
Huis- en gedragsregels
over alcohol gebruik in ons clubhuis
 
 
 

Alcoholhoudende drank mag slechts geserveerd worden aan personen van 18 jaar en ouder.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.

Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het daarvoor bestemde deel van het clubhuis of op het terras.

Er wordt geen alcohol geschonken aan trainers en begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie, alsmede aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen, kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Het verdient de voorkeur dat personeel van de vereniging en de barvrijwilligers gedurende  de bardienst geen alcohol drinken.

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in het clubhuis niet toegestaan.

Vanuit het oogpunt van het na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door deze goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

Personen, die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, kunnen door een dienstdoend lid van de barcommissie of barvrijwilliger uit het clubhuis worden verwijderd.

 

Op www.nocnsf.nl/iva is een vragenlijst actueel voor het verkrijgen van het noodzakelijke certificaat, benodigd bij het schenken van alcohol houdende drank.