Slachtofferhulp

 

Bij de NOC*NSF zijn professionals in beeld als het gaat om het verkrijgen van slachtofferhulp na ondervinding van ongewenste intimiteiten. Voor bijstand of advies kan het slachtoffer of betrokken verzorger/ouder contact opnemen via de hulplijn 0900 2025590. Anonimiteit is verzekerd.

Het spreekt vanzelf, dat het slachtoffer of betrokken verzorger/ouder zich bij trieste en ongewenste persoonlijk aangedane zaken ook kan melden bij de algemeen voorzitter van de tennisvereniging. De melding zal met grote zorgvuldigheid, voorzichtigheid en in goed overleg in behandeling worden genomen.