Regels voor het gebruik van de website

 

Deze website wordt u aangeboden door de Lawn Tennis Vereniging Bleiswijk.

De inhoud van deze website is eigendom van de Lawn Tennis Vereniging Bleiswijk.

Door gebruik te maken van elk van de pagina's van deze website bent u onderhevig aan de hierna beschreven regels:

  1. Hoewel wij ons best doen om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden kan de website fouten bevatten.
  2. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, gederfde inkomsten of beschadigingen in welke vorm dat ook, voortkomend uit het gebruik van de website.
  3. Wij zijn voor alle delen van de infrastructuur (computers, netwerken, beveiliging, gebruikte applicaties) afhankelijk van de provider die deze middelen ter beschikking stelt.
  4. Mocht u pagina's op andere websites benaderen waarnaar verwezen wordt, dan voldoen de aldaar geldende regels.

Alle trademarks die in de pagina's of in de documenten genoemd of gebruikt worden zijn van de betreffende eigenaren. Daar waar documenten ter beschikking worden gesteld mogen deze alleen ten behoeve van de betreffende doeleinden van /voor de Lawn Tennis Vereniging Bleiswijk gebruikt worden

U mag geen kopie maken, in enigerlei vorm, van de inhoud van deze website.

U mag geen wijzigingen aanbrengen aan de website op enigerlei wijze.