Nieuws

Beschik je over financiële kennis en inzicht? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wil je als vrijwilliger een steentje bijdragen aan de vereniging en beschik je over financiële kennis en inzicht? Dan zijn we op zoek naar jou!
Interesse of vragen? Neem dan contact op met Gerben de Groot (voorzitter@ltvbleiswijk.nl)

 

Penningmeester

Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.

Dit is een duofunctie met Eelco Storre die als financieel administrateur belast is met de dagelijkse gang van zaken zoals, het doen van betalingen,  het verwerken van de inkoopfacturen en de bankmutaties; het doorgeven van loonmutaties; het begeleiden en ondersteunen van de diverse commissies (op financieel gebied), het opstellen van de jaarcijfers en het doen van de eerste aanzet van de begroting.

Hoofdtaak

 • Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging
 • Int de contributie (duofunctie)
 • Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies
 • Int de advertentie- en sponsoropbrengsten (duofunctie)
 • Betaalt de rekeningen (duofunctie)
 • Beheert bank- en girorekeningen (duofunctie)
 • Int boetes binnen de vereniging
 • Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze (duofunctie)
 • Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag (duofunctie)
 • Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld
 • Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor de commissies en maakt afspraken over de verantwoording
 • Pleegt overleg met de kascontrole commissie
 • Maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen

Kerncompetenties

 • Beschikt over financieel inzicht
 • Kennis van en ervaring met financieel beheer
 • Accuraat

Als penningmeester vergader je ongeveer 12 keer per jaar (6x algemeen bestuur en 6x dagelijks bestuur).

« Terug

» Nieuws archief